Hiển thị một kết quả duy nhất

-38%
90.000
-28%
-4%
-13%
95.000

0343.19.0000